Om vi vill uttrycka vår kärlek till VÄSTMANLAND LÄN .. låt oss skriva, filma eller dela videor och bidra till att sprida skönhet .